Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych

Dane osobowe na tej stronie internetowej zbierane są tylko w zakresie technicznym, potrzebnym do dostarczenia usługi. W żadnym wypadku zebrane dane nie zostaną sprzedane lub z innych powodów przekazane osobom trzecim.

Zbieranie i opracowywanie danych przy odwiedzaniu strony

autolaweta.com zbiera i zapisuje automatycznie na swoim serwerze informacje Log Files, które przekazuje Państwa przeglądarka. Są to regularnie: typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, odsyłacz do adresu URL (odwiedzana wcześniej strona), hostname komputera (adres IP), czas łączenia z serwerem.

Dane te nie są dla nas przyporządkowane do określonych osób. Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane. Tymczasowe zapisanie tych danych jest wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność strony i żeby rozpoznać problemy związane z wykorzystaniem strony lub problemy z określonymi przeglądarkami. Po dokonaniu oceny statystycznej dane są kasowane.

Pliki Cookies

Strony internetowe stosują w wielu miejscach tak zwane Cookies. Służą one do tego, żeby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkowników, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość używanych przez nas Cookies to tak zwane „Session-Cookies”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin są one automatycznie kasowane. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Cookies przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących używania przeglądarki.

Pluginy społecznościowe

Strona ta daje możliwość polecania dalej treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. W tym celu na niektórych lub na wszystkich stronach znajdą Państwo tak zwane pluginy społecznościowe /Social Plugins/. Są to interfejsy do Facebbok’a.

Interfejsy nie są aktywne, zatem przy odwiedzinach odpowiednich stron nie zostają przesłane żadne dane. Poprzez aktywację przycisku przez jednorazowe kliknięcie następuje połączenie z danym serwisem w ten sposób, że serwis wyświetla plugin w Państwa przeglądarce.

Poprzez aktywację przycisku możliwe że Państwa adres IP zostaje przekazany do danego serwisu. O ile posiadają Państwo konto użytkownika w danym serwisie i są tam Państwo zalogowani, podczas użytkowania pluginów społecznościowych zostają przekazane dalsze dane i zostają one zapisane przez dane serwisy. Dane takie to na przykład informacja, że i kiedy otworzyli Państwo tą stronę. Informacje te ewentualnie mogą zostać przyporządkowane do Państwa istniejącego konta użytkownika. Mogą Państwo temu zapobiec, gdy wylogują się Państwo wcześniej z danego serwisu.

Informacje dotyczące ochrony danych dla poszczególnych serwisów znajdą Państwo pod

Facebook: http://pl-pl.facebbok.com/about/privacy/

Analiza strony internetowej przez Piwik

Prawo do informacji

Mają Państwo w każdej chwili prawo do informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich zapisania. Inspektor ochrony danych, kontakt tel: 604 400 999.

Analiza strony internetowej przez Piwik

Nasza strona internetowa stosuje  Piwik. To jest otwarte oprogramowanie, które służy do analizy strony internetowej. Oprogramowanie Piwik stosuje tak zwane Cookies/ciasteczka. To są małe pliki tekstowe, które będą archiwizowane na Państwa komputerze i które zapisze Państwa przeglądarka. Cookies- ciasteczka służą do tego, aby sporządzać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej.  Większość stosowanych przez nas Cookies – ciasteczek to tak zwane „Session-Cookies“ – „ciasteczka sesji”. Są one kasowane po Państwa odwiedzinach.  Cookies-ciasteczka nie spowodują na Państwa serwerze żadnej szkody i nie zawierają żadnych wirusów. Mogą Państwo wstrzymać zapisywanie Cookies/ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo we wskazówkach użytkowania Państwa przeglądarki.  Informacje sporządzone przez Cookies-ciasteczka o używaniu stron internetowych są zapisywane na serwerze naszego usługodawcy i służą wyłącznie hausinternen analizie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Natychmiast po przetworzeniu i przed ich zapisem Państwa IP-adres stanie się adresem anonimowym.